Kotlin StringClass Tutorial

Kotlin String Constructors

 • Kotlin String()

Kotlin String Properties

Kotlin String Functions

Kotlin String Extension Properties

Kotlin String Extension Functions

 • Kotlin String.all()
 • Kotlin String.any()
 • Kotlin String.asIterable()
 • Kotlin String.asSequence()
 • Kotlin String.associate()
 • Kotlin String.associateBy()
 • Kotlin String.associateByTo()
 • Kotlin String.associateTo()
 • Kotlin String.associateWith()
 • Kotlin String.associateWithTo()
 • Kotlin String.byteInputStream()
 • Kotlin String.capitalize()
 • Kotlin String.chunked()
 • Kotlin String.chunkedSequence()
 • Kotlin String.codePointAt()
 • Kotlin String.codePointBefore()
 • Kotlin String.codePointCount()
 • Kotlin String.coerceAtLeast()
 • Kotlin String.coerceAtMost()
 • Kotlin String.coerceIn()
 • Kotlin String.commonPrefixWith()
 • Kotlin String.commonSuffixWith()
 • Kotlin String.compareTo()
 • Kotlin String.contains()
 • Kotlin String.contentEquals()
 • Kotlin String.count()
 • Kotlin String.decapitalize()
 • Kotlin String.drop()
 • Kotlin String.dropLast()
 • Kotlin String.dropLastWhile()
 • Kotlin String.dropWhile()
 • Kotlin String.elementAtOrElse()
 • Kotlin String.elementAtOrNull()
 • Kotlin String.endsWith()
 • Kotlin String.filter()
 • Kotlin String.filterIndexed()
 • Kotlin String.filterIndexedTo()
 • Kotlin String.filterNot()
 • Kotlin String.filterNotTo()
 • Kotlin String.filterTo()
 • Kotlin String.find()
 • Kotlin String.findAnyOf()
 • Kotlin String.findLast()
 • Kotlin String.findLastAnyOf()
 • Kotlin String.first()
 • Kotlin String.firstNotNullOf()
 • Kotlin String.firstNotNullOfOrNull()
 • Kotlin String.firstOrNull()
 • Kotlin String.flatMap()
 • Kotlin String.flatMapIndexed()
 • Kotlin String.flatMapIndexedTo()
 • Kotlin String.flatMapTo()
 • Kotlin String.fold()
 • Kotlin String.foldIndexed()
 • Kotlin String.foldRight()
 • Kotlin String.foldRightIndexed()
 • Kotlin String.forEach()
 • Kotlin String.forEachIndexed()
 • Kotlin String.format()
 • Kotlin String.getOrElse()
 • Kotlin String.getOrNull()
 • Kotlin String.groupBy()
 • Kotlin String.groupByTo()
 • Kotlin String.groupingBy()
 • Kotlin String.hasSurrogatePairAt()
 • Kotlin String.hexToByte()
 • Kotlin String.hexToByteArray()
 • Kotlin String.hexToInt()
 • Kotlin String.hexToLong()
 • Kotlin String.hexToShort()
 • Kotlin String.hexToUByte()
 • Kotlin String.hexToUByteArray()
 • Kotlin String.hexToUInt()
 • Kotlin String.hexToULong()
 • Kotlin String.hexToUShort()
 • Kotlin String.ifBlank()
 • Kotlin String.ifEmpty()
 • Kotlin String.indexOf()
 • Kotlin String.indexOfAny()
 • Kotlin String.indexOfFirst()
 • Kotlin String.indexOfLast()
 • Kotlin String.intern()
 • Kotlin String.isEmpty()
 • Kotlin String.isNotBlank()
 • Kotlin String.isNotEmpty()
 • Kotlin String.isNullOrBlank()
 • Kotlin String.isNullOrEmpty()
 • Kotlin String.iterator()
 • Kotlin String.last()
 • Kotlin String.lastIndexOf()
 • Kotlin String.lastIndexOfAny()
 • Kotlin String.lastOrNull()
 • Kotlin String.lines()
 • Kotlin String.lineSequence()
 • Kotlin String.lowercase()
 • Kotlin String.map()
 • Kotlin String.mapIndexed()
 • Kotlin String.mapIndexedNotNull()
 • Kotlin String.mapIndexedNotNullTo()
 • Kotlin String.mapIndexedTo()
 • Kotlin String.mapNotNull()
 • Kotlin String.mapNotNullTo()
 • Kotlin String.mapTo()
 • Kotlin String.match()
 • Kotlin String.matches()
 • Kotlin String.maxByOrNull()
 • Kotlin String.maxOf()
 • Kotlin String.maxOfOrNull()
 • Kotlin String.maxOfWith()
 • Kotlin String.maxOfWithOrNull()
 • Kotlin String.maxOrNull()
 • Kotlin String.maxWith()
 • Kotlin String.maxWithOrNull()
 • Kotlin String.minByOrNull()
 • Kotlin String.minOf()
 • Kotlin String.minOfOrNull()
 • Kotlin String.minOfWith()
 • Kotlin String.minOfWithOrNull()
 • Kotlin String.minOrNull()
 • Kotlin String.minWith()
 • Kotlin String.minWithOrNull()
 • Kotlin String.none()
 • Kotlin String.offsetByCodePoints()
 • Kotlin String.onEach()
 • Kotlin String.onEachIndexed()
 • Kotlin String.orEmpty()
 • Kotlin String.padEnd()
 • Kotlin String.padStart()
 • Kotlin String.partition()
 • Kotlin String.prependIndent()
 • Kotlin String.random()
 • Kotlin String.randomOrNull()
 • Kotlin String.rangeTo()
 • Kotlin String.rangeUntil()
 • Kotlin String.reader()
 • Kotlin String.reduce()
 • Kotlin String.reduceIndexed()
 • Kotlin String.reduceIndexedOrNull()
 • Kotlin String.reduceOrNull()
 • Kotlin String.reduceRight()
 • Kotlin String.reduceRightIndexed()
 • Kotlin String.reduceRightIndexedOrNull()
 • Kotlin String.reduceRightOrNull()
 • Kotlin String.refTo()
 • Kotlin String.removePrefix()
 • Kotlin String.removeRange()
 • Kotlin String.removeSuffix()
 • Kotlin String.removeSurrounding()
 • Kotlin String.replace()
 • Kotlin String.replaceAfter()
 • Kotlin String.replaceAfterLast()
 • Kotlin String.replaceBefore()
 • Kotlin String.replaceBeforeLast()
 • Kotlin String.replaceFirst()
 • Kotlin String.replaceFirstChar()
 • Kotlin String.replaceIndent()
 • Kotlin String.replaceIndentByMargin()
 • Kotlin String.replaceRange()
 • Kotlin String.reversed()
 • Kotlin String.runningFold()
 • Kotlin String.runningFoldIndexed()
 • Kotlin String.runningReduce()
 • Kotlin String.runningReduceIndexed()
 • Kotlin String.scan()
 • Kotlin String.scanIndexed()
 • Kotlin String.single()
 • Kotlin String.singleOrNull()
 • Kotlin String.slice()
 • Kotlin String.split()
 • Kotlin String.splitToSequence()
 • Kotlin String.startsWith()
 • Kotlin String.subSequence()
 • Kotlin String.substring()
 • Kotlin String.substringAfter()
 • Kotlin String.substringAfterLast()
 • Kotlin String.substringBefore()
 • Kotlin String.substringBeforeLast()
 • Kotlin String.sumBy()
 • Kotlin String.sumByDouble()
 • Kotlin String.sumOf()
 • Kotlin String.take()
 • Kotlin String.takeLast()
 • Kotlin String.takeLastWhile()
 • Kotlin String.takeWhile()
 • Kotlin String.toBigDecimal()
 • Kotlin String.toBigDecimalOrNull()
 • Kotlin String.toBigInteger()
 • Kotlin String.toBigIntegerOrNull()
 • Kotlin String.toBooleanStrict()
 • Kotlin String.toBooleanStrictOrNull()
 • Kotlin String.toByteArray()
 • Kotlin String.toByteOrNull()
 • Kotlin String.toCharArray()
 • Kotlin String.toCollection()
 • Kotlin String.toHashSet()
 • Kotlin String.toIntOrNull()
 • Kotlin String.toList()
 • Kotlin String.toLongOrNull()
 • Kotlin String.toLowerCase()
 • Kotlin String.toMutableList()
 • Kotlin String.toPattern()
 • Kotlin String.toRegex()
 • Kotlin String.toSet()
 • Kotlin String.toShortOrNull()
 • Kotlin String.toSortedSet()
 • Kotlin String.toUByte()
 • Kotlin String.toUByteOrNull()
 • Kotlin String.toUInt()
 • Kotlin String.toUIntOrNull()
 • Kotlin String.toULong()
 • Kotlin String.toULongOrNull()
 • Kotlin String.toUpperCase()
 • Kotlin String.toUShort()
 • Kotlin String.toUShortOrNull()
 • Kotlin String.trim()
 • Kotlin String.trimEnd()
 • Kotlin String.trimIndent()
 • Kotlin String.trimMargin()
 • Kotlin String.trimStart()
 • Kotlin String.uppercase()
 • Kotlin String.windowed()
 • Kotlin String.windowedSequence()
 • Kotlin String.withIndex()
 • Kotlin String.zip()
 • Kotlin String.zipWithNext()

Kotlin String Companion Object Extension Functions

 • Kotlin String.format()